tuikhon.edu.vn - Chia sẻ tài liệu dạy thêm

Trắc nghiệm vận dụng cao về vec tơ-Tích vô hướng hai vec tơ có lời giải chi tiết

30.000

Trắc nghiệm vận dụng cao phân tích vec tơ-Tích vô hướng hai vec tơ

– 100 % file word có lời giải chi tiết.-– Được biên soạn theo chương trình Sách Giáo khoa mới. Theo cấu trúc sách gió khoa lớp 10  cả ba bộ sách  Cánh diều, Kết nối trị thức và Chân trời sáng tạo.– Biên soạn bởi các giáo viên giỏi, giảng dạy ở các trường chuyên và nhiều giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy.–Nhiều giáo viên Toán kiểm định chất lượng đảm bảo bám sát chương trình toán 6  GDPT mới hiện nay