Đán áp và hướng dẫn giải 4 mã đề thi tốt nghiệp môn toán 2022-file word

Lời giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn toán 2022 Bộ giáo dục vào đào tạo vừa công bố đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. môn Toán Tài liệu sau đây giới thiệu file word có hướng dẫn giải chi tiết. Học sinh dễ dàng giải quyết 35-40 câu đầu. […]

Cách đăng ký nhà cung cấp tài liệu

Bạn có tài liệu cần chia sẻ hoặc muốn bán lại cho người dùng khác có nhu cầu hãy tham gia đăng ký thành viên nhà cung cấp để thực hiện nhé. Hướng dẫn về đăng ký làm nhà cung cấp tài liệu tài TUIKHON.EDU.VN Bước 1: Đăng ký thành viên Vào trang web https://tuikhon.edu.vn, […]

Bộ sách giáo khoa lớp 3 cánh diều

Bộ sách giáo khoa lớp 3 cánh diều Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định 438/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm 2022-2023. Giờ đây, thầy cô và các em học sinh có thể xem […]

Bộ sách giáo khoa lớp 7 kết nối tri thức với cuộc sống

Bộ sách giáo khoa lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/1/2022 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Giờ đây, thầy cô và các em học sinh có thể xem […]

Bộ sách giáo viên lớp 7 kết nối tri thức

Bộ sách giáo viên lớp 7 Kết nối tri thức Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/1/2022 phê duyệt danh mục sách giáo viên lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Giờ đây, thầy cô và các em học sinh có thể xem trước SGK lớp […]

Bộ sách giáo khoa lớp 7- Cánh diều

Bộ sách giáo khoa lớp 7 Cánh diều Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/1/2022 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Giờ đây, thầy cô và các em học sinh có thể xem trước SGK lớp 7 bộ […]

Bộ sách giáo khoa lớp 10-Cánh diều

Bộ sách giáo khoa lớp 10-Cánh diều Ngày 28/01/2022, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định 442/QĐ-BGDĐT về phê duyệt Danh mục SGK lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2022 – 2023. Với 44 đầu SGK lớp 10 của các môn học và hoạt động giáo dục. Giờ đây, thầy cô và […]

Bộ sách giáo khoa lớp 7 – Chân trời sáng tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/1/2022 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Giờ đây, thầy cô và các em học sinh có thể xem trước SGK lớp 7 bộ sách Chân trời sáng tạo. Danh mục sách […]

Bộ sách giáo khoa lớp 3 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định 438/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm 2022-2023. Giờ đây, thầy cô và các em học sinh có thể xem trước SGK lớp 3 bộ sách kết nối […]

Bộ sách giáo khoa lớp 3 – Chân trời sáng tạo

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định 438/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm 2022-2023. Giờ đây, thầy cô và các em học sinh có thể xem trước SGK lớp 3 bộ sách Chân trời […]