Ứng dụng của đa thức đối xứng ba biến-Chuyên đề số học

30.000 

Ứng dụng của đa thức đối xứng ba biến

– 100 % file word có lời giải chi tiết.
– Biên soạn bởi các giảng viên giỏi, và nhiều kinh nghiệm giảng dạy.

Mã: TK_312441728 Danh mục: