Tổng hợp các câu hỏi ôn tập môn Luật Hiến pháp (có đáp án)

30.000 

Tổng hợp các câu hỏi ôn tập môn Luật Hiến pháp 2013 (có đáp án) được biên soạn bởi sinh viên luật các trường.

Bộ tài liệu bao gồm 159 câu hỏi và đáp án (123 trang)