Tiếng Anh 3 Family and Friends National Edition – Bài giảng điện tử (PowerPoint Lessons)

150.000 

Bài giảng điện tử (PowerPoint Lessons) là các bài giảng trình chiếu dạng PowerPoint bám sát nội dung sách học sinh Tiếng Anh 3 Family and Friends National Edition. Bài giảng điện tử được trình bày với bố cục rõ ràng, hình ảnh minh họa và trò chơi sinh động, tích hợp file nghe để tạo cảm giác trực quan trong giảng dạy.

Xem thử toàn bộ nội dung tài liệu

Bấm nút lệnh XEM THỬ để xem chi tiết nội dung tài liệu. Khi đặt mua toàn bộ liệu tải về như bản xem thử, toàn bộ là file word hoặc powerpoint.

XEM THỬ