tuikhon.edu.vn - Chia sẻ tài liệu dạy thêm

Sáng kiến kinh nghiệm Toán 8 file word

50.000

Sáng kiến kinh nghiệm Toán 8 file word là bộ tài liệu biên soạn mới nhất năm học 2022 – 2023, là nguồn tài liệu đầy đủ, đa dạng, chất lượng, biên soạn sát với chương trình học giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình giảng dạy.

Xem thử toàn bộ nội dung tài liệu

Bấm nút lệnh XEM THỬ để xem chi tiết nội dung tài liệu. Khi đặt mua toàn bộ liệu tải về như bản xem thử, toàn bộ là file word hoặc powerpoint.Lưu ý: Giá 50K/SKKN

XEM THỬ