tuikhon.edu.vn - Chia sẻ tài liệu dạy thêm

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong môn Tiếng Việt

50.000

Sáng kiến giúp trẻ ham học, yêu thích môn Tiếng Việt , khuyến khích trẻ thể hiện, tích cực tương tác với bạn, không bị áp đặt trong giờ học. Ngoài ra còn giúp các em hòa nhập vào một môi trường mới dễ dàng và có cơ hội phát triển một cách toàn diện.