tuikhon.edu.vn - Chia sẻ tài liệu dạy thêm

Giáo án toán 7 chân trời sáng tạo-Cả năm file word

190.000

Tất cả đều 100% file word 

Với mẫu soạn giáo án môn Toán lớp 7 sách Chân trời sáng tạo cả năm  file word dưới đây sẽ giúp các thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo để nắm được cách soạn giáo án theo đúng hướng dẫn của Công văn 5512.Xem nội dung giáo án phía dưới

XEM THỬ