Giáo án PowerPoint Toán lớp 1 sách Cánh diều (Đầy đủ cả năm)

150.000 

Giáo án PowerPoint Toán lớp 1 sách Cánh Diều gồm các bài đầy đủ theo chương trình sách giáo khoa Cánh Diều 1 sử dụng cho năm học 2021-2022. Thầy cô tải về tiện cho việc chỉnh sửa và soạn giáo án cho năm học mới.

File:PowerPoint (809Mb)

Mã: TK_952111527 Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,