Giáo án PowerPoint Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều

150.000 

Xin giới thiệu tới các bạn Giáo án PowerPoint Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều mà chúng tôi biên tập. Đây là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên phục vụ cho công tác giảng dạy.

File:PowerPoint (2,13 GB)

XEM THỬ
Mã: TK_567811531 Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,