tuikhon.edu.vn - Chia sẻ tài liệu dạy thêm

Giáo án powerpoint môn Giáo dục công dân 7 sách Chân trời sáng tạo (Cả năm)

250.000

Giáo án PowerPoint môn Giáo dục công dân 7 sách Chân trời sáng tạo được biên soạn theo phân phối chương trình học trong SGK. Bao gồm các thông tin, hình ảnh được sắp xếp theo trật tự logic nhằm cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng nhất định, sẽ làm tăng tính sinh động của buổi học, từ đó giúp người học có thể tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng và linh hoạt hơn.

Xem trọn bộ Giáo án PowerPoint môn Giáo dục công dân 7 sách Chân trời sáng tạo bên dưới