Giáo án PowerPoint Lịch sử – Địa lý lớp 6 sách KNTT (Đầy đủ cả năm)

150.000 

Giáo án gồm đầy đủ 35 tuần học theo chương trình sách giáo khoa Kết nối tri thức lớp 6 sử dụng cho năm học 2021-2022. Thầy cô tải về tiện cho việc chỉnh sửa và soạn giáo án cho năm học mới.

File: PowerPoint