tuikhon.edu.vn - Chia sẻ tài liệu dạy thêm

Giáo án môn Toán lớp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Học kỳ II)

90.000

Tất cả các đề thi đều 100% file word 

Với mẫu soạn giáo án môn Toán lớp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Học kỳ I) file word dưới đây sẽ giúp các thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo để nắm được cách soạn giáo án theo đúng hướng dẫn của Công văn 5512.

XEM THỬ