Giáo án Word và PP môn Sinh Học lớp 7-KNTT với cuộc sống (Cả năm )

190.000 

Với mẫu soạn giáo án môn Sinh Học lớp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm) file word dưới đây sẽ giúp các thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo để nắm được cách soạn giáo án theo đúng hướng dẫn của Công văn 5512.