Giáo án môn Mỹ thuật lớp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (đầy đủ cả năm)

150.000 

Giáo án môn Mỹ thuật lớp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Với mẫu soạn giáo án Mỹ thuật  7 Kết nối tri thức file word dưới đây sẽ giúp các thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo để nắm được cách soạn giáo án theo đúng hướng dẫn của Công văn 5512.