Giáo án file word và bài giảng Powperpoint môn Khoa học tự nhiên lớp 7 sách Cánh Diều(.DOCX , .PPTX)

250.000 

Với mẫu soạn giáo án mônGiáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 7 sách Cánh Diều file word  dưới đây sẽ giúp các thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo để nắm được cách soạn giáo án theo đúng hướng dẫn của Công văn 5512.

Xem trọn bộ giáo án môn Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 7 sách Cánh Diều bên dưới