Giáo án điện tử môn khoa học tự nhiên 6 – Bộ sách Cánh Diều

30.000 

Giáo án điện tử môn khoa học tự nhiên 6 bộ sách Cánh Diều

  • Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm.
  • Chuẩn nội dung và cấu trúc theo chương trình SGK mới, gồm 01 Giáo án điện tử môn khoa học tự nhiên Cánh Diều.
  • Được biên soạn và kiểm đinh chất lượng bởi các giáo viên uy tín trước khi lưu hành.

Tài liệu 100% file word dành cho giáo viên, có thể biên soạn lại, chỉnh sửa, in ấn,… như một bản word bình thường.