Giáo án Địa lí 10 -KNTT với cuộc sống file word

190.000 

 

Với mẫu soạn giáo án môn Địa lí 10-sách Kết nối tri thức file word dưới đây sẽ giúp các thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo để nắm được cách soạn giáo án theo đúng hướng dẫn của Công văn 5512.

Xem trọn bộ Giáo án môn Địa lí 10-sách Kết nối tri thức bên dưới