Đề thi thử tốt nghiệp môn văn-Bộ 10 đề theo đề minh họa có đáp án

80.000 

Đề thi thử tốt nghiệp môn văn năm 2022-Bộ 10 đề theo đề minh họa có đáp án

– Số lượng 10 đề
– 100 % file word có lời giải chi tiết.
– Đảm bảo đề mới nhất năm 2022 theo cấu trúc đề minh họa môn Toán của bộ GD (vừa công bố tối 31/3/2022)
– Biên soạn bởi các giáo viên giỏi, và nhiều kinh nghiệm giảng dạy.
– Đề thi đã đã được nhiều giáo viên văn kiểm định chất lượng đảm bảo bám sát theo cấu trúc đề minh họa mới của bộ GD.