tuikhon.edu.vn - Chia sẻ tài liệu dạy thêm

Đề thi thử tốt nghiệp môn Tiếng anh 2022-Bộ 6 đề theo đề minh họa file word có đáp án

60.000

Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2022– Số lượng 6 đề– 100 % file word có lời giải chi tiết.– Đảm bảo đề mới nhất năm 2022 theo cấu trúc đề minh họa môn Tiếng anh của bộ GD (vừa công bố tối 31/3/2022)– Biên soạn bởi các giáo viên giỏi, và nhiều kinh nghiệm giảng dạy.– Đề thi đã đã được nhiều giáo viên Tiếng anh kiểm định chất lượng đảm bảo bám sát theo cấu trúc đề minh họa mới của bộ GD.