tuikhon.edu.vn - Chia sẻ tài liệu dạy thêm

Đề thi thử tốt nghiệp môn Tiếng Anh 2022- 100 Bộ đề THEO ĐỀ MINH HỌA – file word- lời giải chi tiết.

120.000

‘- Số lượng 15 đề- 100 % file word có lời giải chi tiết.- Đảm bảo đề mới nhất năm 2022 theo cấu trúc đề minh họa môn Tiếng anh của bộ GD (vừa công bố tối 31/3/2022)- Biên soạn bởi các giáo viên giỏi, và nhiều kinh nghiệm giảng dạy.- Đề thi đã đã được nhiều giáo viên Tiếng anh kiểm định chất lượng đảm bảo bám sát theo cấu trúc đề minh họa mới của bộ GD.

XEM THỬ