tuikhon.edu.vn - Chia sẻ tài liệu dạy thêm

Dạy thêm Toán 6 chương trình mới-Chuyên đề BD HSG toán 6 file word giải chi tiết

190.000

Dạy thêm Toán 6 chương trình mới-Chuyên đề BD HSG toán 6 file word giải chi tiết

– 100 % file word có lời giải chi tiết.-– Được biên soạn theo chương trình Sách Giáo khoa mới. Theo cấu trúc sách gió khoa lớp 6  cả ba bộ sách  Cánh diều, Kết nối trị thức và Chân trời sáng tạo.-Nội dung tài liệu gồm tất cả các chuyên đề dạy thêm, bồi dưỡng học sinh khá, giỏi  toán 6– Biên soạn bởi các giáo viên giỏi, giảng dạy ở các trường chuyên và nhiều giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy.–Nhiều giáo viên Toán kiểm định chất lượng đảm bảo bám sát chương trình toán 6  GDPT mới hiện nay