tuikhon.edu.vn - Chia sẻ tài liệu dạy thêm

Dạy thêm Toán 10 -Chương Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng-mới 2024

150.000

Chuyên đề dạy thêm Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng toán 10 Sách mới 2023

– 100 % file word có lời giải chi tiết.-– Được biên soạn theo chương trình Sách Giáo khoa mới, bắt đầu từ năm học 2022-2023. Theo cấu trúc sách gió khoa lớp 10  cả ba bộ sách  Cánh diều, Kết nối trị thức và Chân trời sáng tạo.-Nội dung tài liệu gồm tất cả các chuyên đề chương Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ( Xem chi tiết phần mô tả)– Đảm bảo các bài tập được phân dạng rõ ràng đầy đủ các mức độ, phù hợp mọi đối tượng học sinh– Biên soạn bởi các giáo viên giỏi, và nhiều kinh nghiệm giảng dạy.–Nhiều giáo viên Toán kiểm định chất lượng đảm bảo bám sát chương trình toán 10