Bộ tài liệu dạy thêm Tiếng Anh 12 mới 2022- 2023 file word

150.000 

Bộ tài liệu dạy thêm Tiếng Anh 12 mới 2022- 2023 file word được biên soạn bám sát của chương trình tiếng Anh lớp 12, trong đó tập trung vào phương pháp dạy ngôn ngữ giao tiếp (Communicative Language Teaching Method), nhằm vào việc phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh THPT qua các dạng bài bổ ích, đặc biệt chú trọng vào luyện ngữ âm, từ vựng; kỹ năng đọc hiểu, viết và sử dụng ngôn ngữ tổng hợp thông qua các bài kiểm tra (Tests), giúp cho người học có khả năng tổng hợp kiến thức hiệu quả nhất.

Mỗi  bài học được chia thành 3 mục lớn như sau:

PART 1: VOCABULARY AND GRAMMAR REVIEW

PART 2: EXERCISES

  1. PHONETICS
  2. VOCABULARY AND GRAMMAR
  3. READING
  4. WRITING

PART 3: TEST YOURSELF

Bộ tài liệu dạy thêm Tiếng Anh 12 mới 2022- 2023 được biên soạn dựa trên thực tiễn của việc dạy và học tiếng Anh. Đây là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho giáo viên và học sinh và rất thiết thực trong ôn tập kiến thức nhằm nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh  và luyện thi.

Xem thử bộ tài liệu Bộ tài liệu dạy thêm Tiếng Anh 12 mới 2022- 2023 bên dưới

Mã: TK_959813218 Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,