tuikhon.edu.vn - Chia sẻ tài liệu dạy thêm

Bộ tài liệu dạy thêm môn Vật lý 12 theo chuyên đề (file word)

250.000

Bộ tài liệu dạy thêm môn Vật lý 12 theo chuyên đề dành cho giáo viên, học sinh (file word) nhằm ôn tập và củng cố kiến thức bài học cho học sinh. Là bộ tài liệu soạn kỹ  và chất lượng. Bộ tài liệu này bám sát nội dụng nằm trong chương trình học môn lý 12. Nhằm phục vụ nhu cầu chuẩn bị bài giảng cho giáo viên.

Bấm nút < XEM THỬ> Phía dưới để xem chi tiết tài liệu.