Bộ Giáo án điện tử lớp 1 mới nhất năm học 2021- 2022 soạn theo công văn 5512 ( 5 bộ sách)

150.000 

Bộ giáo án điện tử lớp 1 năm 2021-2022 bao gồm Bộ sách Cánh Diều, Bộ sách Chân trời sáng tạo, Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Bộ sách Cùng học để phát triển năng lực, Bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Giáo án lớp 1 năm 2021-2022 là tài liệu hữu ích giúp các thầy cô giáo dạy lớp 1 có thể tiết kiệm được thời gian ngồi soạn giáo án. Đồng thời, có được những gợi ý hay để hoàn thiện được một bài giảng, giúp cho việc dạy và học tập đạt được kết quả cao nhất.

File: word