tuikhon.edu.vn - Chia sẻ tài liệu dạy thêm

Bộ giáo án, giáo án chuyên đề, ma trận đề kiểm tra có đáp án Vật lý 10 – Kết nối tri thức

250.000

Bộ giáo án, giáo án chuyên đề, ma trận đề kiểm tra có đáp án Vật lý 10 – Kết nối tri thức là bộ tài liệu biên soạn mới nhất năm học 2022 – 2023, là nguồn tài liệu đầy đủ, đa dạng, chất lượng, biên soạn sát với chương trình học giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình giảng dạy.

Xem thử toàn bộ nội dung tài liệu

Bấm nút lệnh XEM THỬ để xem chi tiết nội dung tài liệu. Khi đặt mua toàn bộ liệu tải về như bản xem thử, toàn bộ là file word hoặc powerpoint.

XEM THỬ