Bộ đề kiểm tra Vật lý 10 (Cả năm) năm học 2022 – 2023 có đề, ma trận, bảng đặc tả file word

150.000 

Bộ đề kiểm tra Vật lý 10 (Cả năm) năm học 2022 – 2023 có đề, ma trận, bảng đặc tả được soạn dưới dạng file word Là bộ tài liệu hay và chất lượng. Bộ giáo án bám sát nội dụng nằm trong chương trình học môn lý lớp 10-Chương trình mới áp dụng bắt đầu từ năm học 2022-2023.. Nhằm phục vụ nhu cầu tài liệu file word cho giáo viên giảng dạy. Chúng tôi đang phát hành các bộ tài Bộ đề kiểm tra Vật lý 10 (Cả năm) năm học 2022 – 2023 có đề, ma trận, bảng đặc tả

Xem thử bộ tài liệu bên dưới

Mã: TK_566793203 Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,