Bộ đề dạy thêm câu hỏi trắc nghiệm este lipit amin amino axit protein có đáp án chi tiết hóa học lớp 12

290.000 

Bộ đề dạy thêm câu hỏi trắc nghiệm este lipit amin amino axit protein có đáp án chi tiết hóa học lớp 12. Được chia thành nhiều mức độ : Nhận biết – Thông hiểu – Vận dụng – Vận dụng cao.

XEM NỘI DUNG TÀI LIỆU BẤM VÀO ” XEM THỬ” PHÍA DƯỚI