30 bộ đề thi môn Hóa học 2022: Phần 2

Liên hệ

Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách 30 bộ đề thi môn Hóa học  2022 có kết cấu nội dung gồm các 30 đề được chia nhỏ thành: 10 đề khởi động, 10 đề chuẩn, 10 đề nâng cao mở rộng.Trong từng nhóm 10 đề lại chia làm 5 đề này – 5 đề kia. Mỗi nhóm đề theo từng ma trận khác nhau và mức độ tăng dần. Mời các bạn cùng tham khảo!

Mã: TK_65511588 Danh mục: