30 bộ đề thi môn Hóa học 2022: Phần 1

Liên hệ

Phần 1 cuốn sách 30 bộ đề thi môn Hóa học 2022 có kết cấu nội dung gồm: các đề tham khảo và chính thức của bộ giáo dục năm 2017,2018,2019,2020 được đưa vào và kèm lời giải chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo!

Mã: TK_52685584 Danh mục: