Category Archives: Thư viện pháp luật

Chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ cuối tháng 4/2022

Tuikhon trân trọng giới thiệu chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ cuối tháng 4/2022 (từ ngày 21 – 30/4/2022): 1. Mức chi từ NSNN thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” tại các địa phương Thông tư 17/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí […]