Category Archives: Kiến thức phổ thông

Tóm tắt kiến thức Toán 12 ôn thi TN THPT QG năm 2023 file word

Giới thiệu tài liệu tóm tắt kiến thức toán 12 Tài liệu tóm tắt kiến thức toán 12 là một tài liệu hữu ích trong việc học tập và ôn luyện môn toán 12. Tài liệu này cung cấp những kiến thức cơ bản và nâng cao giúp cho học sinh có thể hiểu rõ […]

Phân phối chương trình các môn lớp 8 bộ sách Kết nối tri thức

Phân phối chương trình các môn lớp 8 bộ sách Kết nối tri thức là tài liệu hữu ích hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một môn học hay một bài học, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng […]

Phân phối chương trình các môn lớp 11 bộ sách Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình các môn lớp 11 bộ sách Chân trời sáng tạo  là tài liệu hữu ích hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một môn học hay một bài học, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng […]

Phân phối chương trình các môn lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức

Phân phối chương trình các môn lớp 11 bộ sách Kết nối tri thức là tài liệu hữu ích hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một môn học hay một bài học, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng […]

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đề thi tham khảo tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đề thi tham khảo được ra trong nội dung chương trình THPT, chủ yếu ở lớp 12 và một số kiến thức có tính tiếp nối với lớp 11. Đề thi được ra theo ma trận với bốn cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Những câu hỏi ở mức vận […]

Tổng hợp biên bản và phiếu góp ý 3 bộ sách các môn lớp 4,8,11

Xin chia sẻ Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 đầy đủ các môn cho cả ba bộ sách: Cánh diều, Kết nối tri thức và Chân trời sáng tạo. Việc soạn phiếu góp ý là cách để đảm bảo chất lượng của ba bộ sách theo Chương trình mới, cũng giúp giáo viên […]

Sách giáo khoa Cánh Diều lớp 8

Sách Ngữ văn 8 Cánh Diều tập 1 Sách Ngữ văn 8 Cánh Diều tập 2 Sách Toán 8 Cánh Diều tập 1 Sách Toán 8 Cánh Diều tập 2 Sách Tin học 8 Cánh Diều Sách Mĩ thuật 8 Cánh Diều Sách GDTC 8 Cánh Diều Sách Công nghệ 8 Cánh Diều Sách Âm […]

Đề cương Tiếng Anh 7 I LEARN SMART WORLD cuối học kì 1 word có file nghe

Bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 7 có file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 7 năm học 2022 – 2023 do chúng tôi biên soạn và đăng tải. Đề thi cuối kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh gồm nhiều dạng bài […]

Đề cương Tiếng Anh 7 global success cuối học kì 1 word có file nghe

Bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 7 có file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 7 năm học 2022 – 2023 do chúng tôi biên soạn và đăng tải. Đề thi cuối kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh gồm nhiều dạng bài […]

Đán áp và hướng dẫn giải 4 mã đề thi tốt nghiệp môn toán 2022-file word

Lời giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn toán 2022 Bộ giáo dục vào đào tạo vừa công bố đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. môn Toán Tài liệu sau đây giới thiệu file word có hướng dẫn giải chi tiết. Học sinh dễ dàng giải quyết 35-40 câu đầu. […]