Tổng hợp biên bản và phiếu góp ý 3 bộ sách các môn lớp 4,8,11

Xin chia sẻ Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 đầy đủ các môn cho cả ba bộ sách: Cánh diều, Kết nối tri thức và Chân trời sáng tạo. Việc soạn phiếu góp ý là cách để đảm bảo chất lượng của ba bộ sách theo Chương trình mới, cũng giúp giáo viên dễ tiếp cận với các bản mẫu sách giáo khoa lớp 4 hơn. Mời các bạn tham khảo dưới đây.

TẢI VỀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *