Đán áp và hướng dẫn giải 4 mã đề thi tốt nghiệp môn toán 2022-file word

Lời giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn toán 2022

Bộ giáo dục vào đào tạo vừa công bố đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. môn Toán

Tài liệu sau đây giới thiệu file word có hướng dẫn giải chi tiết.

Học sinh dễ dàng giải quyết 35-40 câu đầu. Câu 41 đến 50 khó hơn và yêu cầu vận dụng cao của đề thi nằm từ câu 44 đến 50. Về phạm vi ra đề, có 45 câu thuộc phần kiến thức lớp 12 và năm câu lớp 11. Vì vậy, thầy lưu ý thí sinh không bỏ qua kiến thức lớp 11.

Lời giải chi tiết 04 mã đề thi tốt nghiệp môn toán 2022

TẢI VỀ

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *